Opmerking aan de lezer,

Mijn leven lang heb ik mij, net als veel anderen afgevraagd, waar kom ik vandaan? Om die reden ben ik mij gaan verdiepen in de speurtocht naar het ontstaan van leven en de mens op aarde. Doormiddel van gesprekken met zowel deskundigen als sceptici op dit vakgebied heb ik verschillende zienswijzen kunnen vergelijken.

Ik ben geen historicus, ik heb geen hoger wetenschappelijk onderwijs gevolgd of beroepshalve wetenschappelijke arbeid verricht. In dit boek heb ik simpelweg al mijn bevindingen verzameld.

Je kunt erin geloven of niet, maar het is zeker de moeite waard om alles wat met dit onderwerp te maken heeft tot je te nemen. Het zal je minimaal aan het denken zetten over hoe de mensheid op aarde is verschenen en wie of wat daarvoor verantwoordelijk is of kan zijn geweest. Ik probeer de lezer niet te overtuigen, maar wel nieuwsgierig te maken. Alles is mogelijk en denk bij het vormen van een eindconclusie vooral na over de feiten die in het boek worden weergegeven.

Veel leesplezier

Koos Rijsdijk